Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Finance Company Supervision Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. :977 1 4414996
Fax :
977 1 4415158
Email :
fisd@nrb.org.np

Profiles of Class C Financial Institutions
New Capital Adequacy Framework
1. New Capital Adequacy Framework-2007 (updated 2008)
2. FAQ on NRB New Capital Adequacy Framework (NCAF)
 
सूचना Public Notices
• नेपाल फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरिएको सम्बन्धी सूचना  
• वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरिएको सम्बन्धी सूचना |
व्यवस्थापन समूहमा रही काम गर्न दरखास्त अाव्हान गरिएको सूचना
आ ब २०६७/६८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" र "ग" वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई गरिएको कारवाही विवरण
आ ब २०६६/६७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" र "ग" वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई गरिएको कारवाही विवरण
 
प्रेस विज्ञप्ति
आर्थिक बर्ष २०६८।६९ मा निरीक्षण सम्पन्न गरिएका वित्त कम्पनीहरू
आर्थिक बर्ष २०६७/०६८मा निरीक्षण सम्पन्न गरिएकोवित्तीय संस्थाहरू
आर्थिक बर्ष २०६६/०६७ मा निरीक्षण सम्पन्न गरिएको वित्तीय संस्थाहरु
 
वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनहरुः
क) इजाजतपत्र प्राप्‍त संस्थाहरुको लागि वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण स्वीकृत सम्वन्धमा।
’ख’ वर्ग
’ग’ वर्ग
ख) शिघ्र सुधारात्मक कारवाही (Prompt Corrective Action) सम्बन्धी व्यवस्था बारे ।
’ख’ वर्ग
’ग’ वर्ग
 
इजाजतपत्र रद्द
मकालु यातायात सहकारी लिमिटेड, ट्राफिक चोक, विराटनगर
यति वचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड
 
समस्याग्रस्त घोषणा
• समस्याग्रस्त फुकुवा गरिएको सूचना
•  अरुण फाइनान्स लिमिटेड, धरान, सुनसरीलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारेको सूचना
•  नेपाल फाइनान्स लि. कमलादी काठमाण्डौलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारेको सूचना
•  जनरल फार्इनान्स लिमिटेड चावहिल काठमाडोला्इ समस्या ग्रस्त घोषणा गरिएको बारे सूचना
•  वल्ड मर्चेन्ट बैंकिंङ एण्ड फार्इनान्स लिमिटेड हेटैाडा, मकवानपुरलार्इ समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारे सूचना
•   क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाईनान्स लि. बत्तिसपुतली, काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारे सूचना
•   हिमालय फाईनान्स लिमिटेड सुन्धारा , काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारे सूचना
•  कुवेर मर्चेण्ट फाईनान्स कम्पनी पुतलीसडक, काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारे सूचना
•  क्रिस्टल फाइनान्स लिमिटेड, थापाथली, काठमाण्डौंलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना
•  नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लि., पुतलीसडक, काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना
•  गोर्खा डेभलपमेण्ट बै‌क (नेपाल) लि‍., पुतलीसडक, काठमाडौलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बारे सूचना
युनाईटेड बिकास बैंक लिमिटेड, जीतपुर, बारालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सूचना
युनाईटेड बिकास बैंक लिमिटेड, जीतपुर, बारालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तथा
   कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविन्दबहादुर सिंह तथा सञ्चालक श्री राधाकृष्ण अमात्यलाई कारवाही गर्ने सम्ब्न्धमा
सम्झना फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकलाई खारेजीको प्रकिया अघि वढाउने सम्बन्धमा
सम्झना फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बारे सूचना
 
निरीक्षण गरिएका वित्तीय संस्थाहरु
 
शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेका संस्थाको विवरण Inforcement Actions (Offsite / Onsite)
• सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेड, बुटवल, रुपन्देहीको शिघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा गरिएको सूचना
• यूनियन फाईनान्स लि., नक्साललाई लगाइएको शिघ्र सुधारात्मक कारवाही फुकुवा गरिएको सूचना
•  युनियन फाइनान्स लि‌ (Union Finance Ltd.)
•  पिपल्स फाइनान्स लि‌ (Peoples Finance Ltd.)
•  कारवाही फुकुवा भएका वित्त कम्पनीहरूको विवरण
Key Financial Highlights
• Asoj End 2076 (Mid- Oct 2019)  
• Asar End 2076 (Mid- July 2019)
• Chaitra End 2075(Mid-April 2019)
• Poush End 2075(Mid-Jan 2019)
• Aswin End 2075 (Provisional)
• Key Financial Highlights of Problematic Finance Companies (2075 Ashoj)
• Key Financial Highlights of Problematic Finance Companies (2075 Asar)
• Key Financial Highlights of Problematic Finance Companies (2074 Chaitra)
• 2075-03 (Asar)
• Chaitra End 2074(Mid- April 2018)
• Poush End 2074 (Provisional)
• Asoj End 2074(Mid- Oct 2017)
• 2073-12 (Chaitra)
• 2073-09 (Poush)
• 2073-06 (Ashwin)
• 2073-03 (Asar)
• 2072-12 (Chaitra)
• 2072-09 (Poush)
• 2072-06 (Ashoj)
• 2072-03 (Asar)
• 2071-12 (Chaitra)
• 2071-09 (Poush)
• 2071-06 (Asoj)
• 2071-03 (Asar)
• 2070-12 (Chaitra)
• 2070-09 (Poush)
• 2070-06 (Ashwin)
Enforcement Action
• F.Y. 2075 -76 (2018-19)   
Ranking of Finance Company
Annual Supervision Reports
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved