Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np
 
Foreign Exchange Management


Circulars


•  विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएका परिपत्रहरु

•  विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागद्वारा जारि गरिएको एकीकृत परिपत्र

Bylaws


•  नेपाल राष्ट्र बै‌क विदेशी विनिमय कारोवार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण विनियमावली,२०६७

•  नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७

•  नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर विनियमावली, २०६७


Directives


•  भन्सार नाका परिवर्तन गरी सामान भित्र्याउने सम्बन्धमा (२०७२/१०/२०)

•  भन्सार नाका परिवर्तन गरी सामान भित्र्याउने सम्बन्धमा (२०७२/९/१६)

•  जाली भा.रु. नोटका सम्बन्धमा (२०७२/८/२४)

•  भन्सार नाका परिवर्तन गरी सामान भित्र्याउने सम्बन्धमा (२०७२/८/१५)

•  भन्सार नाका परिवर्तन गरी सामान भित्र्याउने सम्बन्धमा

•  भन्सार नाका परिवर्तन गरी सामान भित्र्याउने सम्बन्धमा

•  प्रतितपत्र खोल्दा तोकिएका भन्सार नाका बाहेक अन्य नाका मार्फत पनि सामान भित्र्याउन सकिने व्यवस्था

•  ट्राभल्स एण्ड टुर्स, कार्गो, कुरियर्स आदि एजेन्सीले भर्नु पर्ने फारामको नमूना

Notices


बैदेशिक लगानी सम्बन्धी सूचना

Licensed Institutions


1. Remittance Companies

    a. Licensed

    b. Delicensed


Reports


•  विदेशी विनिमय कारोवार तथा निरीक्षण सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन

- आ.ब. २०६९/७० दोश्रो त्रयमास

- आ.ब. २०७०/७१ चौथो त्रयमास

 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.