Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Micro-Finance Promotion & Supervision Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4412823
Fax : 977 1 4412224
Email : mfd@nrb.org.np

 • विभिन्न इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मुद्दति निक्षेप तथा कल निक्षेप खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना
 • • विभिन्न बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेप तथा कल निक्षेप खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना   
  • सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. काभ्रेका तत्कालिन प्रा.का.अ. लाई रु.५ लाख जरिवाना गरिएको बारे  
  • नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि.लाई प्रदान गरिएको सीमित बैंकिंग कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द गरिएको बारे सूचना
  • लगानी सम्बन्धि सूचना  
  • ग्रामीण स्वावलम्बन कोष संचालन निर्देशिका २०७४  
  Sources/Uses and Progress Report of "D" Class Financial Institutions
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2076/09/29]   
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2076/09/29]  
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2076/06/30]
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2076/06/30]
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2076/03/31]
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2076/03/31]
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2075/12/30]
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2075/12/30]
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2075/09/30]
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2075/09/30]
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2075/06/30]
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2075/06/30]
  • Progress Report of Microfinance Financial Institutions [2075/03/32]
  • Sources And Uses Of Microfinance Financial Institutions [2075/03/32]
  • Sources And Uses Of MicrofinanceInstitutions [2074/12/30]
  • Progress Report of Microfinance Institutions [2074/12/30]
  • Progress Report of MFDB [2074/09/30]
  • Sources And Uses Of Micro-finance Financial Institutions [2074/09/30]
  • Progress Report of MFDB [2074/06/31]
  • Sources And Uses Of Micro-finance Financial Institutions [2074/06/31]
  • Sources And Uses Of Micro-finance Financial Institutions [2074/03/31]
  • Progress Report of MFDB [2074/03/31]
  • Progress Report of MFDB [2073/12/31]
  • Sources And Uses Of Micro-finance Development Bank [2073/12/31]
  • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2073/09/29]
  • Progress Report of MFDB [2073/09/29]
  • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2073/06/30]
  • Progress Report of MFDB [2073/06/30]
  • Progress Report of MFDB[2073/03/31]
  • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2073/03/31]
  • Progress Report of MFDB[2072/12/30]
  • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2072/12/30]
  • Progress Report MFDB [2072/06/30]
  • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank [2072/06/30]
 • Progress Report of MFDB[2072/03/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/03/31]
 • Progress Report of MFDB[2071/12/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/12/31]
 • Progress Report of MFDB[2071/09/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/09/30]
 • Progress Report of MFDB[2071/06/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/06/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2071/03/32]
 • Progress Report of MFDB[2071/03/32]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/12/30]
 • Progress Report of MFDB[2070/12/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/09/30]
 • Progress Report of MFDB[2070/09/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/06/30]
 • Progress Report of MFDB[2070/06/30]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2070/03/31]
 • Progress Report of MFDB[2070/03/31]
 • Sources And Uses Of Microfinance Development Bank.[2069/12/31]
 • Progress Report of MFDB[2069/12/31]
 •  
  Making Access Possible Project Reports
  • Nepal Country Report 2016  
  • Financial Inclusion Roadmap  
  • Nepal Finance Inclusion Action Plan  
   
  Quarterly Interest Rate Structure of MFIs
  • Interest Rate Structure of MFIs as of (Poush-2076) Mid - Janaury 2020  
  • Interest Rate Structure of MFIs as of (Ashoj-2076) Mid - October 2019
   
  Quarterly/Annual Situation of MFIs
  • Situation of Microfinance Institutions (Poush- 2076)  
  • Situation of Microfinance Institutions (Aswin- 2076)
  • Situation of Microfinance Institutions (Asar- 2076)
  • Situation of Microfinance Institutions (Chaitra - 2075)
   
  Annual Supervision Report
  • FY 2074/75  
   
  Current Microfinance Activities in Nepal
 • Some Glimpses of Microfinance Activities in Nepal
 • Micro-financing Towards Empowerment of Disadvantaged Groups in Nepal
 •  
  Rural Self Reliance Fund (RSRF)
 • नेपाल राष्ट्र बैंक,ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट कर्जा लिई प्रशासनिक खर्च अनुदान वापतको रकम तथा अन्य दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नलिएका सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
 • संक्षिप्त परिचय
 • ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सम्वन्धी संक्षिप्त जानकारी (Leaf let)
 • ग्रामीण स्वावलम्बन कोषबाट ऋण प्राप्त गर्न इच्छुक संस्थाहरूलाइ ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको सूचना
 • ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०६९
 • Impact Study of RSRF Credit Program
 •  
  चौथो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण, २०७०
 • चौथो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण सम्बन्धित सेवा खरिदका लागि परामर्शदाताकौ संक्षिप्त सूची
 • चौथो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण सम्बन्धी आशयपत्रको सुचना
 •  
  Enhancing Access to Financial Services (EAFS) Project
 • An Overview
 • Project Achievements
 •  
  Raising Incomes for Small and Medium Farmers Project (RISMFP)
 • A Glimpse of Raising Incomes for Small & Medium Farmers Project
 •  
  Financial Literacy Comedy Show
   Return to top    
  © Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.